Zbrodnia Pomorska
Wabcz gmina Stolno powiat chełmiński