Zbrodnia Pomorska
Aleksandrowo gmina Dobrcz powiat bydgoski
Miejsce kaźni