{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Luzino gmina Luzino powiat wejherowski","description":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[18.107773700000052,54.5617511]}}]}