{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Nawra gmina Nowe Miasto Lubawskie powiat nowomiejski","description":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[19.562929499999996,53.4484728]}}]}