ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p10153,Rzeczkowo-gmina-Zawies-Wielka-powiat-torunski.html
23.04.2024, 00:14
Rzęczkowo gmina Zawieś Wielka powiat toruński