ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p10285,Topolno-gmina-Pruszcz-powiat-swiecki.html
13.04.2024, 10:53
Topolno gmina Pruszcz powiat świecki