ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9235,Ameryczka-gmina-Szubin-powiat-nakielski.html
25.04.2024, 04:13
Ameryczka gmina Szubin powiat nakielski
Miejsce kaźni