ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9292,Bialobloty-gmina-Swiecie-nad-Osa-powiat-grudziadzki.html
13.04.2024, 01:06
Białobłoty gmina Świecie nad Osą powiat grudziądzki