ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9421,Dablin-gmina-Gniewkowo-powiat-inowroclawski.html
23.04.2024, 00:32
Dąblin gmina Gniewkowo powiat inowrocławski