ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9430,Dabrowa-Chelminska-gmina-Dabrowa-Chelminska-powiat-chelminski.html
23.04.2024, 04:29
Dąbrowa Chełmińska gmina Dąbrowa Chełmińska powiat chełmiński