ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9436,Dabrowka-Kujawska-gmina-Zlotniki-Kujawskie-powiat-inowroclawski.html
25.04.2024, 03:27
Dąbrówka Kujawska gmina Złotniki Kujawskie powiat inowrocławski