ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9439,Dabrowka-Slupska-gmina-Szubin-powiat-nakielski.html
13.04.2024, 03:31
Dąbrówka Słupska gmina Szubin powiat nakielski