ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9448,Debowa-Laka-gmina-Debowa-Laka-powiat-wabrzeski.html
13.04.2024, 02:46
Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka powiat wąbrzeski