ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9481,Gawroniec-gmina-Bukowiec-powiat-swiecki.html
13.04.2024, 03:09
Gawroniec gmina Bukowiec powiat świecki