ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9508,Gorzedziej-gmina-Subkowy-powiat-tczewski.html
13.04.2024, 03:14
Gorzędziej gmina Subkowy powiat tczewski