Zbrodnia Pomorska
Górna Grupa gmina Dragacz powiat świecki