ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9694,Krzywosadz-gmina-Dobre-powiat-radziejowski.html
13.04.2024, 11:02
Krzywosądz gmina Dobre powiat radziejowski