ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9781,Labiszyn-gmina-Labiszyn-powiat-zninski.html
13.04.2024, 01:32
Łabiszyn gmina Łabiszyn powiat żniński