ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9850,Mestwinowo-gmina-Liniewo-powiat-koscierski.html
23.04.2024, 01:34
Mestwinowo gmina Liniewo powiat kościerski