ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9865,Mniszek-gmina-Dragacz-powiat-swiecki.html
13.04.2024, 02:20
Mniszek gmina Dragacz powiat świecki