ZBRODNIA POMORSKA 1939

https://zbrodniapomorska1939.pl/zbr/maps/244p9886,Nielub-gmina-Rynsk-powiat-wabrzeski.html
13.04.2024, 02:39
Nielub gmina Ryńsk powiat wąbrzeski