Zbrodnia Pomorska

Wybierz Strony

6 października 2018 r. w centrum Torunia, stolicy przedwojennego województwa pomorskiego odsłonięto pomnik ofiar zbrodni pomorskiej 1939. Na pomniku symbolizującym opuszczony dom, do którego domownicy już nie wrócą, wyryto nazwy 399 miejscowości, w których mordowano pomorskich obywateli II Rzeczypospolitej. Odsłonięto go w okolicy rocznicy urodzin dr. Józefa Bednarza (ur. 2 X 1879 r.) – „pomorskiego Korczaka”. Bednarz był wybitnym psychiatrą, dyrektorem Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu. Nie opuścił swoich pacjentów i w październiku 1939 r. został razem z nimi rozstrzelany. Zginął najprawdopodobniej w Mniszku.

 

Źródło: T. Ceran, Zbrodnia pomorska 1939, Warszawa 2018.